Byosen Reikan - Ho

Tato technika slouží k vyciťování, vnímání různých pocitů a ozvěn ve svých dlaních před nebo během léčivého dotyku při reikovaní. Pokud má ošetřována bytost nějakou fyzickou nemoc nebo disharmonii v jakékoli oblasti energetických těl, můžeme jeho projevy vysílány ze zdroje nákazy vycítit. V Japonsku se tato technika či spíše schopnost nazývá "Byosen".

Tyto pocity mohou být pokaždé jiné, v závislosti na povaze a závažnosti nemoci. Taktéž tutéž disharmonii může každý ošetřující vnímat jinak. Ale přesto můžeme mluvit o některých vzorech pocitů: můžeme zachytit pocit pulzujícího nebo pronikavého pohybu, píchající bolesti, znecitlivění, tepla, chladu, brnění, tlaku a podobně. Tyto pocity v rukou se nazývají "Hibiki" čili "ozvěna". Po některých cvičeních takto můžeme vycítit příčiny nemocí (i ještě Neprojeveném), jejich podobu a trvání, a dokonce i dobu, kterou ošetřování této nemoci musíme věnovat.

Pokud tedy jsme při převádění Byosen dostatečně vnímaví, můžeme projevy nemocí zachytit ještě před jejich propuknutím a patřičným ošetřením jim předejít a zcela uzdravit. Byosen se může objevit přímo v problémové oblasti, ale také na jiném místě těla, které s danou oblastí těla komunikuje. Například se často choroba žaludku projeví v oblasti čela, problémy jater v očích; ledvin v uších atd..

Metodu Byosen Reikan-ho můžeme převádět po získání určitých zkušeností i nepřítomnosti ošetřovaného na libovolnou vzdálenost.
Rovněž ji můžeme používat i na sebe.


Postup při převádění Byosen:

  • Příjemce může sedět nebo ležet na masážním stole či na podložce na podlaze.
  • Zaujmeme pozici Gass a napojíme se na světlo Reiki.
  • Před každým ošetřením se doporučuje provést čištění aury.
  • Navážeme kontakt s aurou ošetřovaného, případně můžeme převést jednotlivé pozice na hlavě.
  • Buď jednou nebo oběma dlaněmi procházíme podél těla. V místě, kde pocítíme silnou odezvu, podržíme dlaně a vnímáme pocity v našich dlaních. Hibiki se postupně zvyšuje, až dosáhne svého vrcholu a poté začíná pomalu klesat. Tento cyklus se může několikrát zopakovat s klesající intenzitou. Své ruce podržíme v pozici nejméně po dobu jednoho cyklu a pak postupujeme ve skenování těla dále až najdeme další postižené místo a celý proces opakujeme.
  • Byosen ukončíme po ošetření celého těla.
  • Po ošetření si očistíme auru a své dlaně a chvíli setrváme v pozici gass