Enkaku Chiryo

Enkaku chirjo z japonského jazyka můžeme přeložit jako "terapie s vysíláním energie", nebo také jako ošetření s fotografií. Toto je nejjednodušší způsob reikovania nepřítomné osoby (i více osob současně) na dálku. Jeho výhodou kromě jednoduchosti je také v možnosti provádět ošetření nenápadně kdekoli a kdykoli.


Postup reikovania na dálku:

  • Zaujmeme pohodlnou pozici, naladíme se na Reiki, obě ruce si položíme na srdce a utišit svou mysl.
  • Vlastním způsobem vyjádříme vděk, že smíme být kanálem Reiki (Reijo - ho).
  • Položíme si fotografii ošetřované osoby do dlaně levé ruky, pravou rukou na ni postupně nakreslíme symboly druhého stupně Reiki, pak přikryjeme fotku pravou rukou a necháme volně proudit energii Reiki.
  • Zprostředkování Reiki ukončíme spojením dlaní do pozice modlitby a vyjádřením díků za to, že jsme mohli být kanálem Reiki.

Fotografie můžeme nahradit i papírovými lístky, na kterých jsou uvedena jména, datum narození, adresy příjemců. Tyto lístky uložíme do obálky, případně na to vyhrazené krabice a za pomoci symbolů reikiami tak, jako při použití fotografie. Lístky s údaji ošetřených osob můžeme vyměňovat nebo doplňovat podle potřeby.

Při účasti více reikistov můžeme tuto techniku použít i tak, že krabici s lístky uložíme do středu kruhu.

Další možností práce na dálku je použití tzv.. zástupného předmětu, který bude léčenou osobu představovat. Tímto zástupným objektem může být panenka, medvědem nebo i naše vlastní noha či prst. Reikia zástupný objekt tak, jako při přímém působení na reikovanú osobu. Pokud je tento objekt dostatečně velký, můžeme aplikovat při ošetření jednotlivé pozice rukou. Při menším objektu reikiami najednou celé tělo.