Hatsurei Ho

Tato technika byla praktikovaná v původním Usui Ryoho pravidelně při každém střetnutí žáků. I dodnes je neoddělitelnou součástí každodenního cvičení japonských reikařů. V různých obměnách je tato technika znám a praktikovaná i v jiných léčebných systémech.

Hatsurei Ho je cvičení, které rozšiřuje energetické kanály v našich jemnohmotných tělech a napomáhá v duchovním růstu. Mělo by se stát součástí naší každodenní práce s Reiki, každodenní práce v našem rozvoji osobnosti.

Před samotný cvičením Hatsurei Ho je vhodné utišit svoji mysl tichou modlitbou nebo odříkáváním pozitivních afirmací.

 

1.  Kihon Shisei

 

                     Pohodlně se usaďte do meditační polohy buď na stoličce nebo na podlaze v pozici seiza (v japonské sedě na patách)

                     Uvolníme se a zavřeme oči.

                     Upřeme svoji pozornost na Hara (střed fyzického těla – dva prsty pod pupkem).

                     Dlaně si volně položíme na stehna.

 

2.   Mokunen (soustředění)

 

                     Ve své mysli prohlásíme ke svému podvědomí „Začínám s cvičením Hatsurei-Ho!“

 

3.   Kenyoku („Suché omývání“ – odstranění stojaté energie)

 

Tento úkon se podobá očistnému aktu, který vykonává šintoistický kněz po dobu ceremonie před přistoupením k bohoslužbě. Tímto omýváním se symbolicky očišťuje tělo i duše.

 

                     Prsty a dlaněmi ruky postupně „omýváme“ celé svoje tělo. Můžeme to dělat přímím dotykem těla nebo tahy ruky v auře. Začneme umytím tváře, potom pravou rukou očistíme levé rameno, celou levou ruku, levou polovinu hrudníku a břicha. To samé opakujeme i levou rukou na pravé straně těla.

                     Celý tento očistný akt provedeme aspoň třikrát a na závěr ještě očistíme svoje dlaně a prsty.

 

 

4.   Napojení na reiki  (nádech světla)

 

                     Zdvihneme obě ruce nad hlavu, jemně otřeseme dlaněmi a potom přes svoje dlaně a korunní čakru vdechneme světlo a snažíme se vnímat, jak energie proudí přes ruce a celé naše tělo směrem dolů. Postupně světlo naplňuje Hara a celé naše tělo i auru.

 

 

5.   Joshin Koku ho (dech čistící duši)

 

                     Položíme ruce na stehna dlaněmi otevřenými nahoru. Pozornost upřeme na Hara a volně dýcháme přes nos.

                     Při nádechu si vizualizujeme, že světlo naplňuje celé tělo a rozšiřuje se přes naši kůži do nekonečna všemi směry.

Toto dechové cvičení děláme několik minut nebo kolik je nám příjemné.

 

 

5.   Gassho

                     Sepneme dlaně na srdeční čakrou do pozice Gassho a meditujeme

 

7.   Seishin Toitsu (pokračování v meditaci – soustředění)

  

                     Dlaně držíme v pozici Gassho. Představíme si, že dýcháme přes naše spojené dlaně.

                     Při nádechu proudí světlo do oblasti Hara – naplňuje se stále silnějším světlem.

                     Pří výdechu proudí světlo ven přes dlaně a přes celý povrch našeho těla.

                     Toto dýchání provádíme několik minut, je však možné pokračovat po libovolnou dobu.

                     Pokračujme v meditaci.

                     Tato meditace se jmenuje i „Gassho meditace“ . Po dobu takovéto meditace odevzdává mistr Reiki svým žákům Reiju (otevírání energetických drah v těle – zasvěcení).

 

 

8.   Gokai Sansho  (vyslovení pozitivních pravidel Reiki)

 

                                   Shoufuku no hihoo

                                   Manbyo no ley-yaku

                                   Kyo dake wa

                                   Okoru-na

                                   Shinpai suna

                                   Kansha shite

                                   Goo hage me

                                   Hito ni shinsetsu ni

                                   Asa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonaeyo

                                   Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho

                                   Choso Usui Mikao

 

                     Dnes nebudu pociťovat zlost

                     Dnes zapomenu na všechny trápení

                     Dnes projevím vděčnost za všechny milosti

                     Dnes budu svoji práci dělat poctivě

                     Dnes budu laskavý ke všem bytostem

 

Tyto prohlášení vyslovíme nahlas třikrát za sebou.

 

 

9.   Mokunen

 

                     Položíme ruce na stehna dlaněmi dolů. Ve své mysli prohlásíme ke svému podvědomí: „ukončil jsem cvičení Hatsurei – Ho!“

            Pomalu otevřeme oči a několik sekund jemně potřepeme rukama.