Joshin Kokyuu - Ho

"Joshin Kokyuu - Ho" znamená "dechové cvičení pro rozvoj ducha". Pomocí tohoto dechového cvičení můžeme vědomě načerpávat a posilovat svou energii univerzální kosmickou energií. Svým dechem vedeme tuto energii do oblasti Tandenu, Našeho energetického centra, které si můžeme představit jako světelný balónek v oblasti asi 2 cm pod pupkem. Takto načerpala energii pak můžeme nechat proudit do celého těla zda k jednotlivým orgánům prostřednictvím energetických drah, svých dlaní a dechu.


Postup dechového cvičení:

  • Zaujmou pohodlnou pozici, nejlépe v stoji. Chodidla jsou na šířku ramen, kolena mírně pokrčené, zadek podsazený, páteř vztažené a hlava jakoby zavěšená za temeno do nebe. Brada jemně přitahována, jazyk opřen o podnebí a celé tělo je uvolněné.

  • Při nádechu nosem pozoruj, jak do tebe proudí energie ve formě čistého světla skrze korunní čakru a naplňuje pomyslný balónek v tvém tandene. Na několik sekund zadrž dech a sleduj, jak postupně se toto světlo rozšiřuje a naplňuje celé tělo.

  • Při výdechu přes jemně pootevřené ústa pozoruj, jak světlo proudí přes tvoje vedlejší čakry a prsty na dlaních i nohou.