Koki - Ho

Technika Koki - Ho představuje léčbu prostřednictvím dechu. Jak víme, jedním z nejdůležitějších nosičů energie je právě náš dech. Týká se to nejen zásobování našeho těla životní energií, ale také možnosti tuto životní energii prostřednictvím dechu přenášet na druhých.

Samotná technika Koki - Ho navazuje na techniku Joshin Kokyuu - Ho. Po nadechnutí světla a jeho koncentraci v našem tandene posíláme tuto energii svým dechem či foukáním na postižený orgán nebo do aury ošetřovaného. Použitím fotografie a příslušných symbolů Reiki je možné tuto metodu používat i na dálku.


Postup léčení dechem:

  • Zaujmou pohodlnou pozici, nejlépe v stoji. Chodidla jsou na šířku ramen, kolena mírně pokrčené, zadek podsadený, páteř vztažené a hlava jakoby zavěšená za temeno do nebe. Brada jemně přitahována, jazyk opřen o podnebí a celé tělo je uvolněné. Stáhni bod Hui - Yin (energetický bod mezi pohlavním orgánům a řitním otvorem) pro zamezení úniku životní síly přes tuto energetickou bránu.
  • Při nádechu nosem pozoruj, jak do tebe proudí energie ve formě čistého světla skrze korunní čakru a naplňuje pomyslný balónek v tvém tandene. Na několik sekund zadrž dech a sleduj, jak postupně se toto světlo rozšiřuje a naplňuje celé tělo.
  • Jazykem nakresli na podnebí symbol síly.
  • Svým výdechem pošli tento symbol na ošetřované místo.
  • Celý postup můžete několikrát opakovat, případně léčení ještě doplnit přiložením dlaní na postiženou oblast.