Nentatsu - Ho

Tato původní metoda Reiki slouží k práci s vědomím a podvědomím, respektive s emočními strukturami. Nentatsu umožňuje zprostředkování informací skrze vibrace v dlaních do podvědomí příjemce.

Pomocí této techniky máme možnost měnit negativní či destruktivní informace v podvědomí, odstraňovat různé fobie, zlozvyky a nahrazovat jejich pozitivními informacemi. Můžeme zde použít ať už pozitivní afirmace, nebo pracovat s pěti pravidly Reiki.

  • Ošetřovaný leží nebo sedí v pohodlné pozici. Před zahájením samotné práce se pohovoříme s ošetřovaným o jeho problému, na kterém chce pracovat a společně se dohodneme na pozitivním prohlášení, které budeme během ošetřování používat.
  • Zaujmeme pozici Gass (dlaně v pozici modlitby před srdcem) a krátce pomeditujeme, soustředíme se na naši roli.
  • Zvedneme dlaně nad hlavu, naladíme se na energii Reiki a necháme ho proudit do hara a celého těla.
  • Položíme své dlaně na čelo a zátylek ošetřovaného a prohlásíme ve své mysli: "Já právě začínám Nentatsu - Ho!"
    Ujistěte se, že naše činnost je pozitivní a slouží pro nejvyšší zájem příjemce i všech zúčastněných. Pokud dostaneme souhlas a cítíme proudění energie, přenášíme zprávu s čistou myslí as důvěrou.
  • Po doprúdení energie oddálení ruky od ošetřovaného, spojíme dlaně do pozice Gasse a ukončíme nentatsu.
  • Po ošetření si důkladně vytrasieme zápěstí. Pokud na dlaních vnímáme nepříjemné pocity, očistíme jejich obvyklým způsobem.
    Tuto techniku můžeme samozřejmě používat i při práci na sobě.