Používání Muder

Mudry (japonsky KUJI) jsou pozice rukou, které určitým způsobem napomáhají při příjmu, akumulovaný, pokynů nebo vysílání energií. Tyto praktiky můžeme objevit v nejrůznějších kulturách či náboženských aktech již od pradávna. Nejčastěji se však spojují s praktikami vycházejícími z východních učení, zejména jógy či tantrického buddhismu. Často se tyto mudry používají také v Japonsku a nacházíme je iv původním učení Reiki.

 

 

 


 

 

Sha
Mudra Sha se používá při duchovní práci, meditacích a pro duchovní léčení. Nejčastěji se spojuje s používáním Reiki symbolu Dai Ko Mio. Vztažené prsty přivádějí energii, dokud propletené prsty tuto energii kondenzují a usměrňují do nitra energetického těla.

Rin
Mudra Rin se používá na přísun energie pro sílu mysli a sílu těla. Používá se kdykoliv, kdy potřebujeme fyzickou, duševní nebo emoční sílu. Tato mudra se obvykle spojuje se symbolem Cho Ku Rei.

Kai
Mudra Kai napomáhá při zachování jasné mysli a soustředění myšlenek. Jeho používání zesiluje také naši intuici a tím napomáhá zachycovat mimosmyslové informace a poselství.