Původní léčebné techniky

Léčebné techniky Reiki "Chiryo - Ho" vyučované v jednotlivých stupních v původním Usui Shiki RYOHO.

Z období, kdy mistr Usui založil svou školu Reiki RYOHO Gakkai, se zachovaly původní způsoby práce s energií Reiki, které se vyučují a praktikují i v dnešní době. Podle mistra Usui je Reiki nejen způsobem utišení bolesti a projevů nemocí, ale především naladěním se na kosmickou harmonii, naplněním učebního procesu duše.

Reiki RYOHO je najednou energetickým i spirituálním léčením: léčení energií může samo o sobě v nemocném těle a mysli nastolit původní harmonický stav, ale skutečné uzdravení neproběhne dříve, dokud nepřijde spirituální poselství. V jeho nedostatku se dříve nebo později objeví nová nemoc, namísto již zdánlivě odstraněné. Reiki ho je schopno harmonizovat energetický systém, jakož i vytvořit změny ve vědomí, potřebné ke skutečnému, hlubokému léčebnému procesu. Je důležité vodítko léčebného záměru na příčinu nemoci. Reiki působí vždy na úrovni příčin i následků. Přesto, pokud usměrníme léčebný záměr pouze na projev choroby, na bolestivá místa, tak léčba příčin se dostává do pozadí. Zejména v případě krátkých ošetření tak může ztrácet léčba na účinnosti.


Cílená léčba příčin chorob může probíhat dvěma způsoby:

 • Protože příčiny se nacházejí v minulosti, posíláme Reiki pomocí příslušného symbolu do minulosti ke kořenům nemoci.
 • Všechny zážitky, vnitřní pochody se ponechávají v našem energetickém systému, zanechávajíc jakési "otisky" v auře na příslušných místech. Při procházení rukou v auře, s úmyslem působit na úroveň příčin chorob, na těchto místech někdy ucítíte proudění energie.

Je na místě kromě toho posílat energii i do případných budoucích konfliktních, stresujících situací, které mohou být vhodné pro "znovuprodukci" příznaků, respektive nových příčin.

Před samotným kladením rukou je výhodné převést Bjosen Reikan - Ho , Čili pročesání, vyhmatání aury, energetického pole ošetřované osoby. Auru zkoumáme svými dlaněmi opakovaně za sebou nad celým tělem několikrát v různých vzdálenostech. Ty body -- Hibiki, Kde cítíme zvýšené proudění energie, nebo jiné změny, si zapamatujeme a později při léčení, nastavením patřičné vzdálenosti dlaní od těla, ošetřujeme. Tento postup napomáhá také k prohloubení našeho intuitivního cítění, vystihující podstatu nemoci.

Mistr Usui přikládal velký význam rozvoji intuice, tzv.. Reijo, Protože to napomáhá koncentrovanější, úspěšnější léčbě. Je dobré, když si uvědomíme, že kromě svých dlaní můžeme zprostředkování Reiki použít prakticky všechny body našeho těla.


Mezi metodami mistra Usui můžeme najít i různé jiné techniky, jako:

 • Gyoshi - Ho: Přenášení energie pohledem
 • Koki - Ho nebo Ibuki - Ho: Přenášení energie dechem nebo foukáním
   
 • Uchi Te: Jemné poklepávání aury nebo přímo těla dlaněmi, prsty, pěstmi, na místech energetických bloků
 • Oshii Te: Pulsující, pumpující pohyby dlaní, především nad akupunkturními místy jednotlivých energetických drah
 • Nada Te: Jemné pročesávání, uhlazování aury konci prstů v případě bolestí nebo uváznutí energií v některých oblastech těla
 • Pokyny energie do jednoho bodu: levá ruka slouží jako anténa k nabírání kosmické energie, pravá ruka tuto energii vyzařuje přes spojené tři prsty
 • Su Chu Reiki: Skupinové Reiki, když několik reikistů působí současně na jednoho ošetřovaného
 • Reiki Mawashi - Tzv.. kruh světla, kdy se všichni zúčastnění navzájem chytí za ruce a posílají energii po obvodu kruhu, násobící tak intenzitu působení Reiki, případně zprostředkují tuto energii dalším osobám, bytostem, situacím nebo místům
 • Seiheki Chirjo: Emocionální a mentální ošetření
 • Enkaku Chirjo: Technika fotografie-převážně aplikovala při léčbě na dálku
 • Heso Chirjo: Šetření oblasti hara
 • Tandien Chirjo: Energetizování center těla: spodní tandien v oblasti hara, střední v oblasti hrudníku a horní v oblasti hlavy.
 • Ketsueki Kokan - Ho: "Výměna krve" - energetická masáž zad a nohou.

Mistr Usui, jakož i první mistři Reiki, se při léčení soustřeďovaly většinou na problematická místa. Někdy doplňovali tyto postoje ještě pozicemi rukou na hlavě (příčina nemoci je v mysli), hara, případně hlavních orgánů těla.


Na hlavě se použila tato pozice rukou:

 • Zenta Bu - Dlaň je na čele, v duchu opakujeme pozitivní afirmace - nentacu
 • Sokuto Bu - Spánky
 • Koto Bu - Zadní horní část hlavy
 • Enzu Bu - Zátylek
 • Toch Bu - Temeno

Postup při reikovaní a pozice rukou se dnes liší podle jednotlivých škol. Měnili se podle znalostí a filozofie jejich zakladatelů i dalších učitelů toho kterého směru. Většina technik a pozice rukou, které se u nás v tzv.. tradic Reiki používají, pocházejí od mistra Chujiro Hayashiho. On tyto techniky převzal pravděpodobně z čínského léčebného systému Chi kung, Který praktikovali v oblasti pohoří Wu Tang. Byl uznávaným lékařem, ovládajícího různé léčebné způsoby východní i západní medicíny. Byl však i námořním důstojníkem, jemuž více vyhovoval ucelený, systémový způsob léčení, než intuitivní způsob, který se učil od mistra Usui. Tento způsob dokonale vyhovoval i v případě, kdy celé tělo pacienta zacházelo současně dva nebo tři léčitelé. Takto ho používali i na Hayashiho klinice, kde se Reiki učila paní Hawaii Takato, která tento způsob léčby přinesla a zpřístupnila Západu.

Mistr Usui během svého působení učil Reiki po celém Japonsku. Podle dochovaných zpráv zasvětil do tohoto učení asi 2000 žáků.
Celé učení však předával pouze vybraným žákům, kteří se pravidelně scházeli ve škole, kterou založil - v Usui Reiki RYOHO Gakkai. Každé takové setkání žáků začínalo s Hacurei Ho - Meditací v pozici Gass, Kde seděli ve známém japonském sede, s rukama spojenými před srdeční čakrou jako při modlitbě. Na začátku těchto meditací se obvykle zpívali tzv.. Gyossei - Verše, které napsal císař Meiji, a na konci meditace se přednášeli Gokai - pět pravidel Reiki. Ve změněném stavu vědomí během meditace -- Sujo Ho se provádělo předávání energie - Rei Ju, podobné zasvěcení, kdy mistr každému žákovi postupně otevíral energetické kanály a uváděl ho do stále vyšších energetických aspektů Reiki. Na těchto setkáních odznívali i různé přednášky a předávali jak teoretické, tak praktické znalosti. Součástí výuky byly i cvičení Ki ko (Chi kung) a dechová cvičení Joshin Kokjuho Ho.