Reijo - Ho

Japonské slovo "Reijo" znamená "modlitbu, pokoru" před působením léčivé duchovní energie Reiki. Učí nás uvědomovat si, že jsme pouze kanálem pro tuto sílu. Učí nás poslouchat svou intuici, svůj vnitřní hlas. Hawayo Takato se o této technice vyjadřovala jako o "nejvyšší vědě o energii". Obvykle touto technikou, či spíše modlitbou zahajujeme každý léčebný akt Reiki. Následně během celého působení se necháváme vést naší intuicí, pocity v dlaních či jinde v našem těle. Při procházení rukama nad tělem ošetřovaného můžeme v jednotlivých pozicích cítit různé odezvy - teplo, chlad, brnění, napětí a pod. Také můžeme někdy různé pocity vnímat i v našem těle tam, kde je nějaká disharmonie v organismu ošetřovaného. Během léčby se nám mohou objevit i různé pocity, emoce, myšlenky či obrazy. Je třeba naučit se tyto signály registrovat a nechat se jimi vést. Postupem času získáváme stále větší citlivost a tím i možnost lepšího diagnostice a řešení klientova problému. Samozřejmě, tato vnímavost nám pak může velmi pomáhat v řešení našich vlastních záležitostech, v našem uzdravování a duchovním růstu.


Postup Reijo - Ho:

  • Párkrát zhluboka vydechni, Zavři oči, uvolni své tělo i mysl.
  • Spoj své dlaně před srdečním centrem do pozice gass av duchu nebo nahlas popros energii Reiki, aby tebou začala volně proudit.
  • Popros o léčivou sílu a nejvyšší dobro pro ošetřovaného na každé úrovni. (Nikdy však netrvají na konkrétním výsledku léčby. Obvykle nejsme vždy schopni rozeznat, co je opravdu pro ošetřovaného z vyššího hlediska to nejlepší.)
  • Zvedni sepnuté dlaně před své třetí oko a popros energii Reiki o vedení. Nechť tato inteligentní energie vede tvoje dlaně během léčení všude tam, kde je potřeba zprostředkovat léčivou sílu.
  • Pozorně sleduj všechny signály, které k tobě přicházejí. Zkus jejich vnímat všemi smysly, celou svou bytostí. Pro upřesnění odezev můžeš použít i metodu "skenování" těla -- Byosen, Nebo se vnitřně zeptat na přesnější odpověď.