Seiheki Chiryo

Japonské slova "Seiheki Chirjó" lze přeložit jako "zpracování návyků", tedy emocionální a mentální ošetření.S použitím určitých technik a symbolů Reiki můžeme pozitivně působit na emoce, myšlenkové vzory, jakož i na vzory v podvědomí ošetřovaného. Taková práce je však spojena s velkou odpovědností. Vyžaduje od nás velkou pozornost, soustředění a čistotu našich myšlenek, emocí, našich úmyslů. Během takové léčby jsme úzce spojení s podvědomím ošetřovaného. Proto k ní můžeme přistoupit pouze na jeho výslovnou žádost nebo zřetelný souhlas!

Působení energie Reiki během ošetřování je vhodné doplnit vhodnou afirmací, pozitivním vyjádřením. Toto však není podmínkou, transformační proces se uskuteční i bez ní. Afirmace musí být: krátká, výstižná, kladná, bez podmínek a vyjádřená v přítomném čase.


Příklady afirmací:

  • Jsem plný světla a lásky. Jsem klidný a vyrovnaný. Přestávám kouřit a jsem klidný. Miluji a jsem milován. Jsem zdravý po stránce psychické i fyzické. Poznávám své nadvědomí. Jsem ve styku se svým nadvědomí. Mám k sobě láskyplný vztah. Jsem plný lásky ke všem a ke všemu ...

Před samotným působením se můžeme s ošetřovanou osobou dohodnout na znění afirmace a podpořit ji. Afirmace však my znát nemusíme, postačí, když ji zná jen ošetřován. V takovém případě požádám pro něj o to nejlepší v zájmu nejvyššího dobra všech zúčastněných.

Podle dochovaných zpráv mistr Usui používal při tomto ošetřování i opakování pěti životních principů a básní od císaře Meiji.


Technika odstranění psychických a citových problémů:

  • Postavíme se za ošetřovanou osobu, svou levou ruku mu položíme na čelo a pravou ruku na zátylek. Necháváme v této pozici proudit energii několik minut a současně v duchu opakuji kladné vyjádření, afirmace na podporu emočního harmonizovat.
    (V západním způsobu tohoto ošetření se tento proces zvykne podpořit i použitím příslušného symbolu Reiki.)
  • Svou levou ruku přitáhneme k pravé a necháme energii Reiki doproudit již bez opakování afirmace.
  • Ošetření ukončíme obvyklým způsobem a můžeme se ještě s ošetřováním popovídat o jeho problému.