Shu Chu - Reiki

Shu Chu Reiki je vlastně skupinové Reiki, kdy několik reikistů působí současně na jednoho ošetřovaného. Tímto způsobem je možné působit velmi intenzivně na vybraného jedince. V případě, že se sejde velká skupina, stačí na ošetření pouze několik málo minut. Ošetření je možné převést přímým přiložením rukou na tělo, ale i na dálku prostřednictvím technik druhého stupně Reiki.


Jednou z možností přenosu energie více reikistů na jednoho příjemce je následující způsob:

  • Kolem ošetřovaného se vytvoří několik řad. První v řadě položí své dlaně na tělo ošetřovaného a osoby v dalších řadách se dotýkají ramen osob v řadách před nimi. Tímto způsobem se harmonizuje všichni navzájem a množství energie pro příjemce se mnohonásobně zvýší.