Hatsurei Ho                  základní cvičení, které Dr. Usui používal před každým sezením

Byosen Reikan - Ho     tato technika slouží k vyciťování, vnímání různých pocitů a ozvěn ve svých dlaních

Enkaku Chiryo             terapie s vysíláním energie", nebo také jako ošetření s fotografií

Gedoku - Ho                odstranění jedů z těla

Genêts - Ho                 technika slouží ke snížení horečky

Gyoshi - Ho                 japonská technika léčení

Hanshin Chyrio           je jednou variací masáží

Hanshin Koketsu - Ho  "čištění krve" poloviny těla

Hesse Chiryo              ošetření "Tanden" energetického centra

Jakikiri Joka - Ho       energetické čištění nejrůznějších předmětů

Joshin Kokyuu - Ho    dechové cvičení pro rozvoj ducha

Koki - Ho                    představuje léčbu prostřednictvím dechu

Meditace Gasse

Nentatsu - Ho             slouží k práci s vědomím a podvědomím

Používání Muder

Původní léčebné techniky

Reijo - Ho                 modlitba před působením léčivé duchovní energie Reiki

Reiki Mawashi         Kruh Světla

Reiki Undo               Toto cvičení napomáhá uvolnit naše tělo i mysl

Seiheki Chiryo         "zpracování návyků"

Shu Chu - Reiki        skupinové Reiki

Tanden Chiryo         doplnění energie